Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne zmeny teploty na Slovensku

 

PREHĽAD ZMIEN TEPLOTY VZDUCHU A ÚHRNOV ATMOSFÉRICKÝCH ZRÁŽOK NA SLOVENSKU V UPLYNULOM ROKU
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD., FMFI UK, milan.lapin@fmph.uniba.sk 
Teplota vzduchu sa meria v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, z ďalších 4 staníc SHMÚ je k dispozícii od r. 1881, z jednej (Bratislava) od r. 1851.
Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc
Stránku www.dmc.fmph.uniba.sk už neaktualizujem, som na dôchodku, ospravedlňujem sa
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE – ZHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A ROČNÝCH SEZÓN, ZAUJÍMAVÉ PRÍPADY VÝVOJA POČASIA NA SLOVENSKU – podrobnosti sú aj na stránke: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 ):
Detailnejšie klimatologické grafy nájdete vo Fotoalbume
Vo Fotoalbume sú aj denné priemery teploty po 10 dňoch od roku 1951: WEB
______________________________________________

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY, OKTÓBER 2021

Priemery teploty vzduchu po 5 dňoch a porovnanie s dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990 (1991-2020) v Hurbanove (podľa operatívnych údajov SHMÚ z medzinárodnej výmeny, konečné výsledky môžu byť až o 0,2 °C odlišné, DP 1951-1990 je približne rovnaký ako DP 1901-2000, DP 1991-2020 je ale počas roka aj o viac ako 2 °C vyšší ako DP 1901-2000 (porovnávanie aktuálneho počasia s DP 1991-2020 môžu používať meteorologické služby ako operatívny normál od 1.I.2021 (DP 1961-1990 je štandardným klimatickým normálom), od V.2015 to takto upravuje WMO pre operatívne účely, záporné číslo v zátvorke znamená pod DP 1991-2020)):

1 -   5.X.2021, asi   16,3 °C, o 3,7 (o 2,7) °C viac ako DP, priemerné maximum 22,6 °C

1 - 10.X.2021, asi   13,5 °C, o 1,4 (o 0,3) °C viac ako DP, priemerné maximum 18,8 °C

1 - 15.X.2021, asi   11,6 °C, o 0,1 (o 0,9) °C menej ako DP, priemerné maximum 17,4 °C

1 - 20.X.2021, asi   11,0 °C, o 0,0 (o 0,8) °C menej ako DP, priemerné maximum 17,3 °C

Do 20.X.2021 spadlo podľa meraní SHMÚ na asi 430 staniciach v Októbri na Slovensku v priemere asi 11,5 mm zrážok, čo je  asi 20,4% normálu za mesiac, malo byť podľa normálu 64,5% (v povodí Bodrogu to bolo 1,6 mm a Hornádu 8,1 mm, potenciálny výpar bol za 20 dní na JZ SR asi 25 mm), za celý rok 2020 to bolo v SR asi 866 mm zrážok, 115% normálu (podľa izohyetovej metódy asi 886 mm, 116% normálu), 21.X.2021)

Vložil: M. Lapin, 20.X.2021, 22.05  

_________________________________________________________________________

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2021 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2021

September 2021 bol na Slovensku podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 teplotne nadnormálny, miestami aj normálny, podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 0,8 až 1,0 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2021 len normálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhu SR a na horách, v Hurbanove 16,7 °C, o 1,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,3 viac ako DP 1901-2000 a o 0,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 15,2 °C, o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,7 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2021 v priemere na Slovensku asi 54 mm (asi 86% DP 1901-1990, v Hurbanove 133%, v Košiciach 82%, v Poprade 115% a v Oravskej Lesnej 57%). Vyššie úhrny boli spôsobené prevažne iba tromi krátkymi cyklonálnymi situáciami od 16. do 30.IX.2021.

Vegetačné obdobie 2021 (Teplý polrok IV-IX) bolo na časti Slovenska v priemere silne nadnormálne, teda veľmi teplé, o 1,3 až 1,6 °C nad DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000, miestami bolo iba teplotne nadnormálne, o 0,8 až 1,2 °C nad DP. Podľa DP 1991-2020 bolo ale všade teplotne normálne, o 0,1 až 0,2 °C pod DP. V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2021 priemer teploty 17,9 °C, v Košiciach 16,9 °C, v Poprade 13,1 °C, na Chopku 4,6 °C, na Lomnickom štíte 1,6 °C a v Oravskej Lesnej 11,7 °C, bolo to na Slovensku už 7. vegetačné obdobie za sebou, ktoré môžeme považovať na väčšine územia za teplotne silne nadnormálne. Apríl a Máj boli teplotne podnormálne, Jún a Júl teplotne mimoriadne nadnormálne. Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2021 predbežne celkovo v medziach normálu, no s veľmi nevyrovnaným časovým a priestorovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v Auguste a miestami aj inokedy počas intenzívnejších prehánok a búrkových lejakov, málo pršalo v Júni, tiež bolo miestami časom sucho), v SR v priemere asi 496 mm (111% DP), Hurbanovo 88% DP 1901-1990, Oravská Lesná 101% DP, Poprad 124% DP, Košice 91% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť na viacerých miestach ako prevažne suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 1.X.2021 (upravené 15.X.2021)

_________________________________________________________

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2021 A LETA (VI-VIII) 2021

August 2021 bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2021 tiež normálny (miestami podnormálny), ale už všade pod dlhodobým priemerom 1991-2020. V Hurbanove mal August 2021 priemer 20,4 °C, čo je o 1,0 °C viac ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,9 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, o 1,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 19,0 °C, o 0,7 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, no o 1,5 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,7 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 0,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 0,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VIII.2021 v priemere na Slovensku asi 138 mm (asi 175% DP 1901-1990, v Hurbanove 62%, v Košiciach 172%, v Poprade 214% a v Oravskej Lesnej 188% DP, no značná časť z nich spadla koncom mesiaca, hlavne na severe SR).

Leto 2021 bolo na Slovensku v priemere mimoriadne teplé, teda celkovo mimoriadne teplotne nadnormálne (podľa DP 1951-80, 1961-90 a 1901-2000 o 2,5 až 3,2 °C nad DP), nadnormálne až silne nadnormálne bolo aj podľa DP 1991-2020 (o 1,0 až 1,3 °C nad DP). V Hurbanove malo leto 2021 priemer teploty 22,5 °C, v Košiciach 21,4 °C, v Poprade 17,4 °C, na Chopku 9,0 °C, na Lomnickom štíte 5,7 °C a v Oravskej Lesnej 16,2 °C, bolo to približne 5. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871), no pred rokom 1992 by bolo vôbec najteplejšie. Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 28 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme asi 7 supertropických dní (s maximom teploty 35 °C alebo viac) a na juhu SR okolo 75 letných dní, čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990), zaznamenali sme aj 4 vlny horúčav na východe SR s celkovým počtom dní 41 a 5 vĺn horúčav na západe SR s celkovým počtom 42 dní, to je tiež blízke k rekordným hodnotám. Zrážkovo bolo leto 2021 celkovo v medziach normálu, miestami ale aj podnormálne a aj nadnormálne, pretože boli prevažne konvektívne zrážky s veľkými lokálnymi rozdielmi (SR asi 271 mm (105% DP), Hurbanovo len 49% DP 1901-1990, Oravská Lesná 95% DP, Poprad až 128% DP, Košice 94% DP). Miestami bolo preto počas celého leta významné sucho, inde zasa významné vlhko a aj lokálne povodne.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2021 (upravené 18.IX.2021)

____________________________________________________________________

JÚL 2021

Júl 2021 bol na Slovensku predbežne teplotne mimoriadne nadnormálny (s odchýlkou 3,6 až 4,5 °C od DP 1951-1980, DP 1901-2000 a DP 1961-1990), podľa DP 1991-2020 bol tiež silne až mimoriadne nadnormálny (s odchýlkou 2,0 až 2,7 °C) a na JV SR bol teraz relatívne teplejší ako inde, bol to najteplejší až 3. najteplejší Júl v histórii meteorologických meraní (asi aj od r. 1775).  V Hurbanove mal priemer teploty 24,1 °C, o 4,0 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,8 °C viac ako DP 1901-2000, o 2,1 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 23,4 °C, o 4,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,4 °C viac ako DP 1901-2000, o 2,7 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 3,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2021 v priemere na Slovensku asi 100 mm (asi 114% DP 1901-1990, v Hurbanove 82%, v Košiciach 96%, v Poprade 123% a v Oravskej Lesnej 76% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 2.VIII.2021, upravené 18.IX.2021

______________________________________________________

JÚN 2021

Jún 2021 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1901-2000, 1961-1990 a 1951-1980), podľa DP 1991-2020 bol silne až mimoriadne nadnormálny,  v Hurbanove 23,1 °C, o 4,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 4,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 21,9 °C, o 4,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2021 v priemere na Slovensku predbežne asi 33 mm (asi 36% DP 1901-1990, v Hurbanove 10%, v Košiciach 22%, v Poprade 58% a v Oravskej Lesnej 22% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.VII.2021 (upravené 18.IX.2021)

1. Polrok I-VI.2021:  Na Slovensku bol 1. polrok 2021 až na niekoľko chladnejších epizód tiež relatívne teplý až veľmi teplý (relatívne teplejší bol na juhu Slovenska) a do konca Júna nakoniec prevažne zrážkovo normálny, zrážkovo bohaté boli len mesiace Január a Máj, Marec a Jún boli veľmi chudobné na zrážky. 1. polrok 2021  bol v Hurbanove o 1,2 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 1,2 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 1,0 °C teplejší ako DP 1961-1990), v porovnaní s DP 1991-2020 bol o 0,1 °C chladnejší, v Košiciach o 1,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,5 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 1,3 °C teplejší ako DP 1961-1990, ale o 0,1 °C chladnejší ako DP 1991-2020, v Poprade o 1,1 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 0,8 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,1 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Chopku o 0,4 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v 1. Polroku 2021 v Hurbanove 213 mm (116% DP 1901-1990), v Košiciach 259 mm (89%), v Poprade 262 mm (96%), v Oravskej Lesnej 481 mm (94%) a na Slovensku predbežne v priemere asi 339 mm (asi 96 % DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho, koncom Júna bolo už sucho skoro všade. Vložil M. Lapin, 1.VII.2021. (upravené 18.IX.2021)

_______________________________________________________________________________

JAR 2021 a  MÁJ 2021 na Slovensku

JAR (III.-V.2021) bola na Slovensku teplotne normálna až podnormálna s odchýlkou od 0,0 °C do -1,2 °C v porovnaní s DP 1951-1980, -0,5 °C do -1,5 °C v porovnaní s DP 1961-1990, -0,7 až -1,5 °C v porovnaní s DP 1901-2000, ale podnormálna až silne podnormálna o -1,5 až -2,0 °C v porovnaní DP 1991-2020 (bola to asi 40. až 60. najchladnejšia jar v doterajšej histórii meteorologických meraní na Slovensku). Vo vysokých horských polohách bola Jar 2021 relatívne trochu chladnejšia ako v nižších polohách. V Hurbanove bola Jar 2021 o 0,6 °C chladnejšia ako DP 1951-1980, o 1,0 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,0 °C menej ako DP 1901-2000 a o 2,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach o 0,1 °C menej ako DP 1951-1980, o 0,5 °C menej ako DP 1961-1990 a o 0,3 °C menej ako DP 1901-2000 a o 1,7 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,6 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,0 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,2 °C menej ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 1,2 °C menej ako DP 1951-1980. Na JAR 2021 spadlo na Slovensku v priemere asi 188 mm zrážok (asi 108% DP 1901-1990), v Hurbanove 102%, v Košiciach 98%, v Poprade 103% a v Oravskej Lesnej 121% DP 1901-1990.

Máj 2021 bol na Slovensku teplotne normálny až podnormálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1961-1990 a 1901-2000, podľa DP 1991-2020 bol podnormálny a miestami až silne podnormálny (hlavne na západe SR),  v Hurbanove 14,2 °C, o 1,0 °C menej ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,5 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,3 °C menej ako DP 1901-2000 a o 2,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 13,8 °C, o 0,1 °C menej ako DP 1951-1980, o 0,6 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,5 °C menej ako DP 1901-2000 a o 1,7 °C menej ako DO 1991-2020, v Poprade o 0,4 °C menej ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,3 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/Cirochou o 0,0 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2021 v priemere na Slovensku asi 115 mm (asi 149% DP 1901-1990), v Hurbanove 159%, v Košiciach 145%, v Poprade 109% a v Oravskej Lesnej 157% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 1.VI.2021, bude sa upravovať 

_____________________________________________________

APRÍL 2021 

Apríl 2021 bol na Slovensku teplotne podnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vo vyšších horských polohách bol teplotne na hranici silne podnormálneho mesiaca, teplotne silne podnormálny bol všade aj podľa DP z obdobia 1991-2020). V Hurbanove 9,0 °C, o 1,5 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 1,7 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,4 °C menej ako DP 1901-2000, o 3,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 7,9 °C, o 1,2 °C menej ako DP 1951-1980, o 1,6 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,2 °C menej ako DP 1901-2000 a o 3,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej 1,4 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,2 °C menej ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 1,8 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,9 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte ale až o 2,2 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IV.2021 v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 94% DP 1901-1990), v Hurbanove 100%, v Košiciach 76%, v Poprade 139% a v Oravskej Lesnej 118% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 3.V.2021 (bude sa upravovať)

MAREC 2021 A CHP 2020/21 (X-III):

Marec 2021 bol na Slovensku teplotne normálny až slabo nadnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vo vyšších horských polohách bol teplotne normálny ale pod DP, teplotne normálny bol aj podľa DP z obdobia 1991-2020, ale už väčšinou pod DP). V Hurbanove 5,6 °C, o 0,6 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 0,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,5 °C viac ako DP 1901-2000, o 0,5 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 4,1 °C, o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,8 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,6 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej 0,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,3 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte ale o 0,9 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo III.2021 v priemere na Slovensku asi 22 mm (asi 49% DP 1901-1990), v Hurbanove 7%, v Košiciach 30%, v Poprade 41% a v Oravskej Lesnej 75% DP 1901-1990.

Chladný polrok (CHP, X.2020-III.2021) bol na Slovensku teplotne nadnormálny s kladnou odchýlkou od 1,5 °C do 2,0 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000. V Hurbanove o 1,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 1,9 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach o 2,1 °C teplejší ako DP 1951-1980 a 1961-1990, o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,1 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,6 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 1,5 °C teplejší ako DP 1951-1980. V CHP spadlo na Slovensku v priemere asi 375 mm zrážok (asi 120% DP 1901-1990), v Hurbanove 98%, v Košiciach 120%, v Poprade 136% a v Oravskej Lesnej 103% DP 1901-1990. Je to málo vzhľadom na to, že bola zima relatívne teplá a jarné topenie snehu prakticky neexistovalo. Na juhu Slovenska už v priebehu Marca 2021 nastúpilo sucho, ktoré bude zrejme miestami pokračovať aj v Apríli.

Aktualizácia: 1.IV.2021 (bude sa upravovať)

____________________________________________________________

FEBRUÁR 2021 A ZIMA 2020/2021 (XII-II):

Február 2021 bol na Slovensku teplotne zväčša normálny (na hornej hranici intervalu normálu), na horách aj nadnormálny oproti dlhodobému priemeru (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v porovnaní s DP 1991-2020 bol ale len tesne nad DP. V Hurbanove +2,2 °C, o 1,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,9 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,4 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach +0,2 °C, o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,2 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2021 v Hurbanove 110% DP 1901-1990, v Košiciach 142% DP 1901-1990, v Poprade 156% DP 1901-1990, v Oravskej Lesnej 85% DP 1901-1990 a v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 119% DP 1901-1990).

Zima 2020/2021 bola na Slovensku teplotne nadnormálna, miestami na juhu až silne nadnormálna, asi o1,5 až 3,0 °C teplejšia ako DP 1951-1980. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  2,7 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 1,1 °C, o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,2 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2020/2021 dosiahol v Hurbanove len 79,0% DP 1901-1990, v Košiciach 143,0% DP, v Poprade 130,3% DP, v Oravskej Lesnej len 96,4% DP a na celom Slovensku asi 170 mm, čo je asi 120% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali na Slovenska zväčša veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 700 m n.m., iba na krajnom severe Slovenska bolo ojedinele viac snehu).

Aktualizácia: 1.III.2021 (bude sa upravovať)

____________________________________________________________________________

JANUÁR 2021 

Január 2021 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny, vo vyšších horských polohách až tesne podnormálny (v nižších polohách ojedinele na hornej hranici normálu), v nižších polohách skoro všade o 1,5 až 3,5 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, ale len o 0,0 až 2,0 °C nad DP 1991-2020. V Hurbanove 1,9 °C, o 3,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, o 1,8 °C teplejší ako DP 1991-2020, v Košiciach -0,2 °C, o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,3 °C viac ako DP 1961-1990 a DP 1901-2000 ale len o 1,7 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980, no na Chopku o 0,7 °C a na Lomnickom štíte až o 1,7 °C menej ako DP 1951-1980 (podobne zrejme aj v iných vyvýšených polohách).  Úhrny zrážok boli v Januári 2021 takéto: Hurbanovo 89% DP 1901-1990, Košice 181% DP, Poprad 124% DP, Oravská Lesná 133% DP, SR predbežne 145% DP 1901-1990. Vložil: M. Lapin, 1.II.2021 (bude sa upravovať)

____________________________________________________________________________

DECEMBER 2020 A ROK 2020 (I-XII):

December 2020 bol na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálny, teda výrazne nad (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove 4,0 °C, o 3,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 3,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,4 °C viac ako DP 1901-2000 aj 1981-2010, v Košiciach 3,3 °C, o 4,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,7 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 4,5 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XII.2020 v priemere na Slovensku asi 55 mm (asi 101% DP 1901-1990, v Hurbanove 49%, v Košiciach 113%, v Oravskej Lesnej 71% a v Poprade 117% DP 1901-1990). 

Rok 2020 bol na Slovensku asi o 2,0 až 2,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, teda bol mimoriadne teplotne nadnormálny (viac na horách a krajnom východe SR), v Hurbanove bol 6. najteplejší od začiatku pozorovaní (od 1871). V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu  11,9 °C, o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,9 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,4 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 10,7 °C, o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,5 °C viac ako DP 1981-2010, v Poprade o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte a Chopku o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za rok 2020 dosiahol v Hurbanove 93% DP 1901-1990, v Košiciach 100% DP, v Poprade 125% DP, v Oravskej Lesnej 101% DP a na celom Slovensku asi 860 mm, čo je asi 115% DP, izohyetovou metódou asi 885 mm, 115% DP  (pri vyššej teplote je ale aj vyšší potenciálny výpar, preto bol rok 2020 na viacerých miestach Slovenska v prvej polovici roka pomerne suchý, navyše, zrážkové úhrny boli aj časovo a aj územne veľmi nerovnomerne rozložené).

Aktualizácia:1.I.2021, upravené 3.I.2021 (bude sa upravovať)

___________________________________________________________________

ZHODNOTENIE NOVEMBRA 2020 A JESENE (IX-XI) 2020

November 2020 bol na Slovensku teplotne normálny, vo vyšších polohách až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980 a aj 1901-2000), v tomto roku bol relatívne najteplejší vo vyšších polohách hôr. V Hurbanove mal priemer teploty 5,5 °C, o 0,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980 (aj 1981-2010), o 0,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 0,9 °C viac ako 1901-2000, v Košiciach 4,2 °C, o 0,6 °C viac ako DP 1951-1980 (aj 1981-2010), o 1,0 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,4 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 4,4 °C a na Lomnickom štíte o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XI.2020 v priemere na Slovensku asi 22 mm (asi 36% DP 1901-1990, v Hurbanove 34%, v Košiciach 39%, v Poprade 48% a v Oravskej Lesnej 29%). Nízke úhrny zrážok a relatívne vysoká teplota na horách boli spôsobené predovšetkým opakovaným výskytom anticyklóny a inverzného počasia.

Jeseň 2020 (IX-XIbola na Slovensku v priemere celkovo teplotne nadnormálna až silne nadnormálna, o 1,2 °C teplejšia (Poprad)  až o 3,0 °C teplejšia (L. štít) v porovnaní s DP 1951-1980, v porovnaní s DP 1901-2000 bola ešte asi o 0,1 až 0,2 °C teplejšia. V Hurbanove mala jeseň 2020 priemer teploty 11,5 °C, v Košiciach 10,7 °C, v Poprade 7,6 °C, na Chopku 3,1 °C, na Lomnickom štíte 0,6 °C a v Oravskej Lesnej 6,7 °C (bolo to teda o 1,4 °C, 1,8 °C, 1,2 °C, 2,9 °C, 3,0 °C a 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Hurbanove o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,5 °C viac ako DP 1901-2000, no len o 1,0 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000, no len o 1,5 °C viac ako DP 1981-2010. Zrážkovo bola jeseň 2020 predbežne celkovo nadnormálna, miestami až silne nadnormálna, navyše s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (viac zrážok spadlo v Októbri). Na Slovensku spadlo spolu asi 265 mm v priemere, čo je asi 150% DP (Hurbanovo 158% DP 1901-1990, Oravská Lesná 123% DP, Poprad 175% DP, Košice 118% DP). Vyššie úhrny zrážok v Októbri 2020 nasledovali po prevažne suchšom vegetačnom období roka (až do Októbra 2020) iba miestami boli lokality bohatšie na zrážky vzhľadom aj na relatívne vysoké priemery teploty vzduchu.

Vložil: M. Lapin, 2.XII.2020 (bude sa upravovať)

___________________________________________________________________________

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2020 

Október 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny, na krajnom východe SR až takmer mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 - 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol október 2020 normálny až silne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne o dosť teplejší na východe SR, v Hurbanove 11,4 °C, o 1,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,4 °C viac ako DP 1901-2000, o 0,8 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 10,9 °C, o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,0 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,2 °C viac ako DP 1901-2000, o 1,5 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,5 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,3 °C teplejší ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou až o 2,7 °C, no v Bratislave na Kolibe len o 0,7 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2020 v priemere na Slovensku asi 161 mm (asi 264% DP 1901-1990, v Hurbanove 294%, v Košiciach 221%, v Poprade 307% a v Oravskej Lesnej 222%).

Vložil: M. Lapin, 2.XI.2020, doplnené 4.XI., upravené 16.XI.2020

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2020 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2020

September 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 až 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2020 tiež nadnormálny až silne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhovýchode SR, v Hurbanove 17,6 °C, o 2,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,2 viac ako DP 1901-2000 a o 1,8 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 16,9 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,2 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,8 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,9 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2020 v priemere na Slovensku asi 80 mm (asi 135% DP 1901-1990, v Hurbanove 168%, v Košiciach 106%, v Poprade 175% a v Oravskej Lesnej 119%). Vyššie úhrny boli spôsobené prevažne iba jednou cyklonálnou situáciou od 23. do 30.IX.2020.

Vegetačné obdobie 2020 (Teplý polrok IV-IX) bolo na Slovensku v priemere silne nadnormálne, teda väčšinou veľmi teplé, o 1,6 °C (Oravská Lesná) až 1,9 °C (Košice) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1901-2000). V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2020 priemer teploty 18,3 °C, v Košiciach 17,2 °C, v Poprade 13,7 °C, na Chopku 5,3 °C, na Lomnickom štíte 2,4 °C a v Oravskej Lesnej 12,1 °C, bolo to na Slovensku už 6. Vegetačné obdobie za sebou, ktoré môžeme považovať na väčšine územia za teplotne silne nadnormálne. Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2020 predbežne celkovo v medziach normálu, no s veľmi nevyrovnaným časovým a priestorovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v Júni a miestami aj inokedy počas intenzívnejších prehánok a búrkových lejakov, inak bolo miestami časom sucho), SR v priemere asi 480 mm (108% DP), Hurbanovo 81% DP 1901-1990, Oravská Lesná 87% DP, Poprad 121% DP, Košice 97% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť na viacerých miestach ako prevažne suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 1.X.2020 (bude sa upravovať)

______________________________________________________________________

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2020 A LETA (VI-VIII) 2020

August 2020 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 1,2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2020 len silne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na východe SR, v Hurbanove 22,9 °C, o 3,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,4 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, o 2,3 °C teplejší ako DP 1981-2010, v Košiciach 22,0 °C, o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, o 2,5 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 3,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,9 °C teplejší ako DP 1951-1980. V Hurbanove to bol 6-7., v Košiciach 4-5. v Oravskej Lesnej 3-4. a v Poprade 3-5. najteplejší August od začiatku pozorovaní. Úhrn zrážok dosiahol vo VIII.2020 v priemere na Slovensku asi 95 mm (asi 120% DP 1901-1990, v Hurbanove 136%, v Košiciach 93%, v Poprade 149% a v Oravskej Lesnej 53% DP, no okolo 20 mm (25%) spadlo v noci z 31.VIII na 1.IX).

Leto 2020 bolo na Slovensku v priemere mimoriadne teplé, teda celkovo mimoriadne teplotne nadnormálne (podľa DP 1951-80, 1961-90 a 1901-2000 o 2,1 až 2,6 °C nad DP), silne nadnormálne podľa DP 1981-2010 (o 1,2 až 1,5 °C nad DP). V Hurbanove malo leto 2020 priemer teploty 21,7 °C, v Košiciach 20,5 °C, v Poprade 17,0 °C, na Chopku 8,7 °C, na Lomnickom štíte 5,6 °C a v Oravskej Lesnej 15,9 °C, bolo to približne 10. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871), no pred rokom 1992 by bolo vôbec najteplejšie. Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 19 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme asi 4 supertropické dni (s maximom teploty 35 °C alebo viac) a na juhu SR asi 70-75 letných dní, čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990). Zrážkovo bolo leto 2020 celkovo na hornej hranici normálu, miestami ale aj podnormálne a aj nadnormálne, pretože boli prevažne konvektívne zrážky s veľkými lokálnymi rozdielmi (SR asi 320 mm (125% DP), Hurbanovo 84% DP 1901-1990, Oravská Lesná 79% DP, Poprad 142% DP, Košice 121% DP). Miestami bolo preto počas celého leta významné sucho, inde zasa významné vlhko a aj lokálne povodne.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2020 (bude sa upravovať)

JÚL 2020

Júl 2020 bol na Slovensku predbežne teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990), podľa DP 1981-2010 bol normálny a na JZ SR tesne nadnormálny. Na JZ Slovenska bol teraz relatívne teplejší ako inde, hlavne kvôli menšiemu množstvu zrážok a dlhšiemu slnečnému svitu.  V Hurbanove mal priemer teploty 22,3 °C, o 2,2 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000, o 0,9 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 20,5 °C, o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,5 °C viac ako DP 1901-2000, o 0,3 °C viac ako DP 1981-2010, v Poprade o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2020 v priemere na Slovensku asi 90 mm (asi 100% DP 1901-1990, v Hurbanove 49%, v Košiciach 110%, v Poprade 146% a v Oravskej Lesnej 61% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 4.VIII.2020, bude sa upravovať

_________________________________________________________________

JÚN 2020

Jún 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1901-2000, 1961-1990 a 1951-1980), podľa DP 1981-2010 bol v Hurbanove v intervale normálu,  v Hurbanove 20,0 °C, o 1,2 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 1.5 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,6 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 19,4 °C, o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,3 °C viac ako DP 1981-2010, v Poprade o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2020 v priemere na Slovensku predbežne asi 135 mm (asi 148% DP 1901-1990, v Hurbanove 74%, v Košiciach 157%, v Poprade 132% a v Oravskej Lesnej 124% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.VII.2020 (bude sa upravovať)

1. Polrok I-VI.2020:  Na Slovensku bol 1. polrok 2020 až na niekoľko chladnejších epizód tiež relatívne teplý až veľmi teplý (relatívne teplejší bol na severe Slovenska) a do konca Júna nakoniec prevažne zrážkovo normálny, zrážkovo bohaté boli ale len mesiace Február a Jún, Apríl a Január boli veľmi chudobné na zrážky. 1. polrok 2020  bol v Hurbanove o 1,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 1,8 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 1,6 °C teplejší ako DP 1961-1990), v porovnaní s DP 1981-2010 bol o 1,0 °C teplejší, v Košiciach o 1,9 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,9 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 1,7 °C teplejší ako DP 1961-1990, v Poprade o 2,3 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,0 °C teplejší ako DP, na Lomnickom štíte o 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v 1. Polroku 2020 v Hurbanove 183 mm (68% DP 1901-1990), v Košiciach 254 mm (87%), v Poprade 246 mm (90%), v Oravskej Lesnej 593 mm (116%) a na Slovensku predbežne v priemere 352 mm (asi 100 % DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho, najmä do 20.V.2020. Vložil M. Lapin, 1.VII.2020. (bude sa upravovať)

JAR 2020 MÁJ 2020 na Slovensku

JAR (III.-V.2020) bola na Slovensku teplotne normálna až nadnormálna s odchýlkou od 0,9 °C do 1,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 0,5 °C do 0,9 °C v porovnaní s DP 1961-1990, 0,8 až 1,4 °C v porovnaní s DP 1901-2000 a približne rovnaká ako DP 1981-2010 (bola to asi 40. najteplejšia jar v doterajšej histórii meteorologických meraní na Slovensku). Vo vysokých horských polohách ale bola Jar 2020 skoro rovnaká ako DP 1961-1990. V Hurbanove bola Jar 2020 o 0,9 °C teplejšia ako DP 1951-1980, o 0,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,8 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,1 °C menej ako DP 1981-2010, v Košiciach o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,9 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,1 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 0,9 °C teplejšia ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,3 °C teplejšia ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 0,2 °C teplejšia ako DP 1951-1980. Na JAR 2020 spadlo na Slovensku v priemere asi 128 mm zrážok (asi 73% DP 1901-1990), v Hurbanove 71%, v Košiciach 53%, v Poprade 50% a v Oravskej Lesnej 87% DP 1901-1990.

Máj 2020 bol na Slovensku teplotne normálny až podnormálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1961-1990 a 1901-2000, podľa DP 1981-2010 bol miestami až silne podnormálny (hlavne na horách),  v Hurbanove 14,6 °C, o 0,6 °C menej ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,1 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,9 °C menej ako DP 1901-2000 a o 1,9 °C menej ako DP 1981-2010, v Košiciach 13,2 °C, o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980, o 1,2 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,1 °C menej ako DP 1901-2000 a o 2,0 °C menej ako DO 1981-2010, v Poprade o 0,4 °C menej ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,1 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,9 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,3 menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2020 v priemere na Slovensku asi 68 mm (asi 89% DP 1901-1990), v Hurbanove 64%, v Košiciach 56%, v Poprade 70% a v Oravskej Lesnej 152% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 1.VI.2020, upravené 9.VI.2020

APRÍL 2020:

Apríl 2020 bol na Slovensku zväčša teplotne nadnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000. V porovnaní s DP 1981-2010 bol teplotne normálny. V Hurbanove 12,1 °C, o 1,6 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,8 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 11,1 °C, o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,9 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980 (na Lomnickom štíte o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980). Úhrn zrážok dosiahol v IV.2020 v priemere na Slovensku predbežne asi 10 mm (asi 20% DP 1901-1990), v Hurbanove 6%, v Košiciach 28%, v Poprade 21% a v Oravskej Lesnej 15% DP 1901-1990, na JZ Slovenska bolo relatívne menej zrážok ako inde.

Vložil: M. Lapin, 2.V.2020, bude sa upravovať

MAREC 2020 A CHP 2019/20(X-III):

Marec 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vo vyšších horských polohách bol teplotne normálny, teplotne normálny bol aj podľa DP z obdobia 1981-2010). V Hurbanove 6,7 °C, o 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,5 °C viac ako DP 1901-2000, o 1,1 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 5,7 °C, o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,4 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,6 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte ale o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo III.2020 v priemere na Slovensku asi 40 mm (asi 90% DP 1901-1990), v Hurbanove 166%, v Košiciach 85%, v Poprade 41% a v Oravskej Lesnej 80% DP 1901-1990.

Chladný polrok (CHP, X.2019-III.2020) bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny s kladnou odchýlkou od 3,0 °C do 3,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vyššie v horách to bolo o 2,5 až 3,0 °C nad DP). V Hurbanove o 3,0 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 3,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach o 3,0 °C teplejší ako DP 1951-1980 a 1961-1990 a o 3,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 3,1°C teplejší ako DP 1951-1980 a aj DP 1961-1990, v Poprade o 3,3 °C teplejší ako DP 1951-1980 a o 3,1 °C viac ako DP 1961-1990, na Chopku o 2,6 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 2,7 °C teplejší ako DP 1951-1980. V CHP spadlo na Slovensku v priemere asi 365 mm zrážok (asi 120% DP 1901-1990), v Hurbanove 102%, v Košiciach 119%, v Poprade 137% a v Oravskej Lesnej 120% DP 1901-1990. Je to málo vzhľadom na to, že bola zima relatívne teplá a jarné topenie snehu prakticky neexistovalo. Je pravdepodobné, že už v priebehu apríla 2020 nastúpi sucho na väčšine Slovenska.

Aktualizácia: 3.IV.2020 (bude sa upravovať)

_______________________________________________________________________

FEBRUÁR 2020 A ZIMA 2019/2020(XII-II):

Február 2020 bol na Slovensku teplotne zväčša mimoriadne nadnormálny, na horách silne nadnormálny oproti dlhodobému priemeru (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove +5,8 °C, o 5,1 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 4,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 5,5 °C viac ako DP 1901-2000 a o 4,0 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach +3,0 °C, o 4,1 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,5 °C viac ako DP 1901-2000 a o 3,7 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 5,2 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980. na Chopku o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 5,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2020 v Hurbanove 72% DP 1901-1990, v Košiciach 80,7% DP 1901-1990, v Poprade 234% DP 1901-1990, v Oravskej Lesnej 282% DP 1901-1990 a v priemere na Slovensku asi 71 mm (asi 169% DP 1901-1990)

Zima 2019/2020 bola na Slovensku teplotne silne nadnormálna až ojedinele mimoriadne nadnormálna, asi o 2,5 až 3,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  3,2 °C, o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,4 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,8 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 0,9 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,3 °C viac ako DP 1981-2010, v Poprade o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2019/2020 dosiahol v Hurbanove 82,2% DP 1901-1990, v Košiciach 98,7% DP, v Poprade 125,9% DP, v Oravskej Lesnej až 146,4% DP a na celom Slovensku asi 160 mm, čo je asi 113% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali na Slovenska zväčša veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 700 m n.m., iba na krajnom severe Slovenska bolo ojedinele viac snehu).

Aktualizácia: 2.III.2020 (upravené 11.III.2020)

___________________________________________

JANUÁR 2020 

Január 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny, vo vyšších horských polohách až mimoriadne nadnormálny (v nižších polohách ojedinele na hornej hranici normálu), v nižších polohách skoro všade o 1,5 až 3,0 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, ale len o 0,5 až 2,0 °C nad DP 1981-2010. V Hurbanove 0,1 °C, o 1,6 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, v Košiciach -1,9 °C, o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,6 °C viac ako DP 1961-1990 a DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, no na Chopku o 5,0 °C a na Lomnickom štíte až o 5,4 °C viac ako DP 1951-1980 (na oboch staniciach najviac od začiatku meraní).  Úhrny zrážok boli v Januári 2020 takéto: Hurbanovo 42% DP 1901-1990, Košice 68% DP, Poprad 35% DP, Oravská Lesná 50% DP, SR 45% DP 1901-1990. Vložil: M. Lapin, 3.II.2020 (upravené 11.III.2020)

 

DECEMBER 2019 A ROK 2019 (I-XII):

December 2019 bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny, teda výrazne nad (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove 3,8 °C, o 3,0 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 3,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 1,6 °C, o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Sliači o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XII.2019 v priemere na Slovensku asi 68 mm (asi 125% DP 1901-1990, v Hurbanove 120%, v Košiciach 135%, v Oravskej Lesnej 127% a v Poprade 121% DP 1901-1990). 

Rok 2019 bol na Slovensku asi o 2,0 až 2,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, teda bol mimoriadne teplotne nadnormálny (viac na juhu a krajnom východe SR), na vyšších horách len asi o 2,0 °C nad DP 1951-1980 a bol tak vôbec najteplejší rok (od začiatku systematických meraní) v Kamenici nad Cirochou (po 2018) a v Hurbanove rovnako rekordný ako 2018 (pozorovania od 1871). Inde bol väčšinou druhý až tretí najteplejší po 2014 alebo 2018. V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu  12,4 °C, o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 11,1 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,7 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku a Lomnickom štíte o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za rok 2019 dosiahol v Hurbanove 103% DP 1901-1990, v Košiciach 108% DP, v Poprade 116% DP, v Oravskej Lesnej 115% DP a na celom Slovensku asi 835 mm, čo je asi 111% DP (pri vyššej teplote je ale aj vyšší potenciálny výpar, preto bol rok 2019 na viacerých miestach Slovenska v teplej časti roka pomerne suchý, navyše, zrážkové úhrny boli aj časovo a aj územne veľmi nerovnomerne rozložené).

Aktualizácia: 2.I.2020 (upravené 11.III.2020)

_________________________________________

ZHODNOTENIE NOVEMBRA 2019 A JESENE (IX-XI) 2019

November 2019 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980 a aj 1901-2000), v tomto roku bol relatívne najteplejší na juhu a východe SR. V Hurbanove mal priemer teploty 8,9 °C, o 3,9 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980 (aj 1981-2010), o 4,2 °C viac ako DP 1961-1990 a o 4,3 °C viac ako 1901-2000, v Košiciach 8,2 °C, o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980 (aj 1981-2010), o 5,0 °C viac ako DP 1961-1990 a o 5,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 4,0 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 2,7 °C a na Lomnickom štíte o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, Bratislava Koliba o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, Sliač letisko o 3,9 °C viac ako DP 1951-1980, Kamenica nad Cirochou o 5,0 °C viac ako DP 1951-1980. November 2019 bol na Slovensku zväčša 2. až 3. najteplejší od začiatku systematických pozorovaní, teda od roku 1881. Úhrn zrážok dosiahol v XI.2019 v priemere na Slovensku asi 135 mm (asi 218% DP 1901-1990, v Hurbanove 154%, v Košiciach 214%, v Poprade 258% a v Oravskej Lesnej 132%). Vysoké úhrny boli spôsobené predovšetkým opakovaným prúdením vlhkého vzduchu od juhu.

Jeseň 2019 (IX-XIbola na Slovensku v priemere celkovo teplotne mimoriadne nadnormálna, o 2,1 °C teplejšia (Chopok) až o 2,7 °C teplejšia (Košice)  v porovnaní s DP 1951-1980, v porovnaní s DP 1901-2000 bola ešte asi o 0,1 až 0,2 °C teplejšia. V Hurbanove mala jeseň 2019 priemer teploty 12,5 °C, v Košiciach 11,6 °C, v Poprade 8,6 °C, na Chopku 2,3 °C, na Lomnickom štíte -0,1 °C a v Oravskej Lesnej 7,6 °C (bolo to teda o 2,4 °C, 2,7 °C, 2,3 °C, 2,1 °C, 2,3 °C a 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Hurbanove o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000, no len o 2,0 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach o 2,7 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, no len o 2,4 °C viac ako DP 1981-2010. Bola to na Slovensku 2. až 4. najteplejšia Jeseň od začiatku systematických pozorovaní (od roku 1881). Zrážkovo bola jeseň 2019 predbežne celkovo normálna, miestami nadnormálna, navyše s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (viac zrážok spadlo iba pri krátkotrvajúcich cyklonálnych situáciách). Na Slovensku spadlo spolu asi 235 mm v priemere, čo je asi 132% DP (Hurbanovo 93% DP 1901-1990, Oravská Lesná 108% DP, Poprad 174% DP, Košice 125% DP). Vyššie úhrny zrážok v Novembri 2019 nasledovali po prevažne suchom vegetačnom období roka (až do Októbra 2019) iba Máj a miestami aj September boli bohaté na zrážky.

Vložil: M. Lapin, 3.XII.2019 (upravené 11.XII.2019)

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2019 

Október 2019 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 - 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol október 2019 tiež nadnormálny až mimoriadne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne o dosť teplejší na vysokých horách SR, v Hurbanove 12,4 °C, o 2,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 11,0 °C, o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,4 °C teplejší ako DP 1951-1980 a v Bratislave na Kolibe o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Sliači o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2019 v priemere na Slovensku asi 36 mm (asi 59% DP 1901-1990, v Hurbanove 43%, v Košiciach 78%, v Poprade 100% a v Oravskej Lesnej 69%).

Vložil: M. Lapin, 4.XI.2019, upravené 15.XI

__________________________________________________________________

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2019 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2019

September 2019 bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 až 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2019 tiež normálny až nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhovýchode SR, v Hurbanove 16,2 °C, o 0,9 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,7 °C viac ako DP 1961-1990 a o 0,8 viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 15,5 °C, o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,1 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,6 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,8 °C viac ako DP 1951-1980 a v Milhostove o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2019 v priemere na Slovensku asi 60 mm (asi 106% DP 1901-1990, v Hurbanove 71%, v Košiciach 81%, v Poprade 163% a v Oravskej Lesnej 120%). Vyššie úhrny boli spôsobené prevažne iba jednou cyklonálnou situáciou.

Vegetačné obdobie 2019 (teplý polrok IV-IX) bolo na Slovensku v priemere silne nadnormálne, teda väčšinou veľmi teplé, o 1,8 °C (Poprad) až 2,5 °C (Chopok) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1901-2000). V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2019 priemer teploty 18,8 °C, v Košiciach 17,6 °C, v Poprade 13,8 °C, na Chopku 6,1 °C, na Lomnickom štíte 2,7 °C a v Oravskej Lesnej 12,8 °C, bolo to na Slovensku približne 5. až 8. najteplejšie vegetačné obdobie v histórii meteorologických pozorovaní. Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2019 predbežne celkovo v medziach normálu až slabo nadnormálne, no s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v máji a miestami aj v septembri, inak bolo prevažne sucho), SR asi 460 mm (105% DP), Hurbanovo 110% DP 1901-1990, Oravská Lesná 104% DP, Poprad 111% DP, Košice 111% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť na viacerých miestach ako prevažne suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 1.X.2019 (upravené 15.XI)

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2019 A LETA (VI-VIII) 2019

August 2019 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 1,2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2018 len silne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na západe SR, v Hurbanove 23,1 °C, o 3,7 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,6 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, v Košiciach 21,7 °C, o 3,4 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 3,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,9 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,6 °C teplejší ako DP 1951-1980 a v Bratislave na Kolibe o 3,7 °C teplejší ako DP 1951-1980. V Hurbanove to bol 5., v Košiciach 6. v Oravskej Lesnej 4. a v Poprade 5. najteplejší august od začiatku pozorovaní. Úhrn zrážok dosiahol vo VIII.2019 v priemere na Slovensku 91 mm (asi 112% DP 1901-1990, v Hurbanove 137%, v Košiciach 96%, v Poprade 147% a v Oravskej Lesnej 137%).

Leto 2019 bolo na Slovensku v priemere rekordne až mimoriadne teplé, teda celkovo najteplejšie alebo teplotne mimoriadne nadnormálne, asi o 3,4 °C (Poprad o 3,0 °C, Hurbanovo o 3,7 °C) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1961-1990 a 1901-2000). V Hurbanove malo leto 2019 priemer teploty 23,2 °C, v Košiciach 21,5 °C, v Poprade 17,8 °C, na Chopku 9,9 °C a v Oravskej Lesnej 17,0 °C, v Košiciach to bolo 3. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1881), v Oravskej Lesnej 1. najteplejšie leto, v Poprade 1. najteplejšie leto a v Hurbanove 1. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871). Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 37 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme asi 6 supertropických dní (s maximom teploty 35 °C alebo viac, čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990). Zrážkovo bolo leto 2019 celkovo na dolnej hranici normálu, miestami ale aj podnormálne a aj nadnormálne (SR asi 215 mm (84% DP), Hurbanovo 105% DP 1901-1990, Oravská Lesná 86% DP, Poprad 92% DP, Košice 108% DP). Miestami ale bolo počas celého leta významné sucho.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2019 (upravené 14.IX.2019)

 

JÚL 2019

Júl 2019 bol na Slovensku teplotne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990), na JZ Slovenska silne nadnormálny.  V Hurbanove mal priemer teploty 22,6 °C, o 2,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000 (14. najteplejší od začiatku pozorovaní), v Košiciach 20,2 °C, o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Sliači o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2019 v priemere na Slovensku asi 71 mm (asi 79% DP 1901-1990, v Hurbanove 93%, v Košiciach 81%, v Poprade 94% a v Oravskej Lesnej 97% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 1.VIII.2019, upravené