Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne zmeny teploty na Slovensku

 

PREHĽAD ZMIEN TEPLOTY VZDUCHU A ÚHRNOV ATMOSFÉRICKÝCH ZRÁŽOK NA SLOVENSKU V UPLYNULOM ROKU
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD., FMFI UK, milan.lapin@fmph.uniba.sk 
Teplota vzduchu sa meria v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, z ďalších 4 staníc SHMÚ je k dispozícii od r. 1881, z jednej (Bratislava) od r. 1851.
Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc
Stránku www.dmc.fmph.uniba.sk už neaktualizujem, som na dôchodku, ospravedlňujem sa
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE – ZHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A ROČNÝCH SEZÓN, ZAUJÍMAVÉ PRÍPADY VÝVOJA POČASIA NA SLOVENSKU – podrobnosti sú aj na stránke: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 ):
Detailnejšie klimatologické grafy nájdete vo Fotoalbume
Vo Fotoalbume sú aj denné priemery teploty po 10 dňoch od roku 1951: WEB
______________________________________________

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY, SEPTEMBER 2020

Priemery teploty vzduchu po 5 dňoch a porovnanie s dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990 (1981-2010) v Hurbanove (podľa operatívnych údajov SHMÚ z medzinárodnej výmeny, konečné výsledky môžu byť až o 0,2 °C odlišné, DP 1951-1990 je približne rovnaký ako DP 1901-2000, DP 1981-2010 je ale počas roka aj o viac ako 1 °C vyšší ako DP 1901-2000 (porovnávanie aktuálneho počasia s DP 1981-2010 používajú niektoré meteorologické služby a od V.2015 to pripúšťa aj WMO pre operatívne účely, záporné číslo v zátvorke znamená pod DP 1981-2010)):

1 -   5.IX.2020, asi   16,9 °C, o 0,9 (o 0,3) °C menej ako DP, priemerné maximum 23,6°C

1 - 10.IX.2020, asi   17,6 °C, o 0,3 (o 0,8) °C viac ako DP, priemerné maximum 25,0°C

1 - 15.IX.2020, asi   18,8 °C, o 2,0 (o 2,1) °C viac ako DP, priemerné maximum 26,7°C

1 - 20.IX.2020, asi   18,5 °C, o 2,2 (o 2,2) °C viac ako DP, priemerné maximum 26,7°C

1 - 25.IX.2020, asi   18,7 °C, o 2,8 (o 2,6) °C viac ako DP, priemerné maximum 26,6°C

Vložil: M. Lapin, 25.IX.2020, 22.10 (Úhrn zrážok je do 25.IX v SR v priemere asi 47 mm, čo je 78% z normálu za celý IX)   

__________________________________________________________________________

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2020 A LETA (VI-VIII) 2020

August 2020 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 1,2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2018 len silne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na východe SR, v Hurbanove 22,9 °C, o 3,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,4 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, o 2,3 °C teplejší ako DP 1981-2010, v Košiciach 22,0 °C, o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, o 2,5 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 3,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,9 °C teplejší ako DP 1951-1980. V Hurbanove to bol 6-7., v Košiciach 4-5. v Oravskej Lesnej 3-4. a v Poprade 3-5. najteplejší August od začiatku pozorovaní. Úhrn zrážok dosiahol vo VIII.2020 v priemere na Slovensku asi 95 mm (asi 120% DP 1901-1990, v Hurbanove 136%, v Košiciach 93%, v Poprade 149% a v Oravskej Lesnej 53% DP, no okolo 20 mm (25%) spadlo v noci z 31.VIII na 1.IX).

Leto 2020 bolo na Slovensku v priemere mimoriadne teplé, teda celkovo mimoriadne teplotne nadnormálne (podľa DP 1951-80, 1961-90 a 1901-2000 o 2,1 až 2,6 °C nad DP), silne nadnormálne podľa DP 1981-2010 (o 1,2 až 1,5 °C nad DP). V Hurbanove malo leto 2020 priemer teploty 21,7 °C, v Košiciach 20,5 °C, v Poprade 17,0 °C, na Chopku 8,7 °C, na Lomnickom štíte 5,6 °C a v Oravskej Lesnej 15,9 °C, bolo to približne 10. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871), no pred rokom 1992 by bolo vôbec najteplejšie. Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 19 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme asi 4 supertropické dni (s maximom teploty 35 °C alebo viac) a na juhu SR asi 70-75 letných dní, čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990). Zrážkovo bolo leto 2020 celkovo na hornej hranici normálu, miestami ale aj podnormálne a aj nadnormálne, pretože boli prevažne konvektívne zrážky s veľkými lokálnymi rozdielmi (SR asi 320 mm (125% DP), Hurbanovo 84% DP 1901-1990, Oravská Lesná 79% DP, Poprad 142% DP, Košice 121% DP). Miestami bolo preto počas celého leta významné sucho, inde zasa významné vlhko a aj lokálne povodne.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2020 (bude sa upravovať)

JÚL 2020

Júl 2020 bol na Slovensku predbežne teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990), podľa DP 1981-2010 bol normálny a na JZ SR tesne nadnormálny. Na JZ Slovenska bol teraz relatívne teplejší ako inde, hlavne kvôli menšiemu množstvu zrážok a dlhšiemu slnečnému svitu.  V Hurbanove mal priemer teploty 22,3 °C, o 2,2 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000, o 0,9 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 20,5 °C, o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,5 °C viac ako DP 1901-2000, o 0,3 °C viac ako DP 1981-2010, v Poprade o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2020 v priemere na Slovensku asi 90 mm (asi 100% DP 1901-1990, v Hurbanove 49%, v Košiciach 110%, v Poprade 146% a v Oravskej Lesnej 61% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 4.VIII.2020, bude sa upravovať

_________________________________________________________________

JÚN 2020

Jún 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1901-2000, 1961-1990 a 1951-1980), podľa DP 1981-2010 bol v Hurbanove v intervale normálu,  v Hurbanove 20,0 °C, o 1,2 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 1.5 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,6 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 19,4 °C, o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,3 °C viac ako DP 1981-2010, v Poprade o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2020 v priemere na Slovensku predbežne asi 135 mm (asi 148% DP 1901-1990, v Hurbanove 74%, v Košiciach 157%, v Poprade 132% a v Oravskej Lesnej 124% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.VII.2020 (bude sa upravovať)

1. Polrok I-VI.2020:  Na Slovensku bol 1. polrok 2020 až na niekoľko chladnejších epizód tiež relatívne teplý až veľmi teplý (relatívne teplejší bol na severe Slovenska) a do konca Júna nakoniec prevažne zrážkovo normálny, zrážkovo bohaté boli ale len mesiace Február a Jún, Apríl a Január boli veľmi chudobné na zrážky. 1. polrok 2020  bol v Hurbanove o 1,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 1,8 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 1,6 °C teplejší ako DP 1961-1990), v porovnaní s DP 1981-2010 bol o 1,0 °C teplejší, v Košiciach o 1,9 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,9 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 1,7 °C teplejší ako DP 1961-1990, v Poprade o 2,3 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,0 °C teplejší ako DP, na Lomnickom štíte o 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v 1. Polroku 2020 v Hurbanove 183 mm (68% DP 1901-1990), v Košiciach 254 mm (87%), v Poprade 246 mm (90%), v Oravskej Lesnej 593 mm (116%) a na Slovensku predbežne v priemere 352 mm (asi 100 % DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho, najmä do 20.V.2020. Vložil M. Lapin, 1.VII.2020. (bude sa upravovať)

JAR 2020 MÁJ 2020 na Slovensku

JAR (III.-V.2020) bola na Slovensku teplotne normálna až nadnormálna s odchýlkou od 0,9 °C do 1,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 0,5 °C do 0,9 °C v porovnaní s DP 1961-1990, 0,8 až 1,4 °C v porovnaní s DP 1901-2000 a približne rovnaká ako DP 1981-2010 (bola to asi 40. najteplejšia jar v doterajšej histórii meteorologických meraní na Slovensku). Vo vysokých horských polohách ale bola Jar 2020 skoro rovnaká ako DP 1961-1990. V Hurbanove bola Jar 2020 o 0,9 °C teplejšia ako DP 1951-1980, o 0,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,8 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,1 °C menej ako DP 1981-2010, v Košiciach o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,9 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,1 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 0,9 °C teplejšia ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,3 °C teplejšia ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 0,2 °C teplejšia ako DP 1951-1980. Na JAR 2020 spadlo na Slovensku v priemere asi 128 mm zrážok (asi 73% DP 1901-1990), v Hurbanove 71%, v Košiciach 53%, v Poprade 50% a v Oravskej Lesnej 87% DP 1901-1990.

Máj 2020 bol na Slovensku teplotne normálny až podnormálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1961-1990 a 1901-2000, podľa DP 1981-2010 bol miestami až silne podnormálny (hlavne na horách),  v Hurbanove 14,6 °C, o 0,6 °C menej ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,1 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,9 °C menej ako DP 1901-2000 a o 1,9 °C menej ako DP 1981-2010, v Košiciach 13,2 °C, o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980, o 1,2 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,1 °C menej ako DP 1901-2000 a o 2,0 °C menej ako DO 1981-2010, v Poprade o 0,4 °C menej ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,1 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,9 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,3 menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2020 v priemere na Slovensku asi 68 mm (asi 89% DP 1901-1990), v Hurbanove 64%, v Košiciach 56%, v Poprade 70% a v Oravskej Lesnej 152% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 1.VI.2020, upravené 9.VI.2020

APRÍL 2020:

Apríl 2020 bol na Slovensku zväčša teplotne nadnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000. V porovnaní s DP 1981-2010 bol teplotne normálny. V Hurbanove 12,1 °C, o 1,6 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,8 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 11,1 °C, o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,9 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980 (na Lomnickom štíte o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980). Úhrn zrážok dosiahol v IV.2020 v priemere na Slovensku predbežne asi 10 mm (asi 20% DP 1901-1990), v Hurbanove 6%, v Košiciach 28%, v Poprade 21% a v Oravskej Lesnej 15% DP 1901-1990, na JZ Slovenska bolo relatívne menej zrážok ako inde.

Vložil: M. Lapin, 2.V.2020, bude sa upravovať

MAREC 2020 A CHP 2019/20(X-III):

Marec 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vo vyšších horských polohách bol teplotne normálny, teplotne normálny bol aj podľa DP z obdobia 1981-2010). V Hurbanove 6,7 °C, o 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,5 °C viac ako DP 1901-2000, o 1,1 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 5,7 °C, o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,4 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,6 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte ale o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo III.2020 v priemere na Slovensku asi 40 mm (asi 90% DP 1901-1990), v Hurbanove 166%, v Košiciach 85%, v Poprade 41% a v Oravskej Lesnej 80% DP 1901-1990.

Chladný polrok (CHP, X.2019-III.2020) bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny s kladnou odchýlkou od 3,0 °C do 3,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vyššie v horách to bolo o 2,5 až 3,0 °C nad DP). V Hurbanove o 3,0 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 3,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach o 3,0 °C teplejší ako DP 1951-1980 a 1961-1990 a o 3,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 3,1°C teplejší ako DP 1951-1980 a aj DP 1961-1990, v Poprade o 3,3 °C teplejší ako DP 1951-1980 a o 3,1 °C viac ako DP 1961-1990, na Chopku o 2,6 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 2,7 °C teplejší ako DP 1951-1980. V CHP spadlo na Slovensku v priemere asi 365 mm zrážok (asi 120% DP 1901-1990), v Hurbanove 102%, v Košiciach 119%, v Poprade 137% a v Oravskej Lesnej 120% DP 1901-1990. Je to málo vzhľadom na to, že bola zima relatívne teplá a jarné topenie snehu prakticky neexistovalo. Je pravdepodobné, že už v priebehu apríla 2020 nastúpi sucho na väčšine Slovenska.

Aktualizácia: 3.IV.2020 (bude sa upravovať)

_______________________________________________________________________

FEBRUÁR 2020 A ZIMA 2019/2020(XII-II):

Február 2020 bol na Slovensku teplotne zväčša mimoriadne nadnormálny, na horách silne nadnormálny oproti dlhodobému priemeru (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove +5,8 °C, o 5,1 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 4,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 5,5 °C viac ako DP 1901-2000 a o 4,0 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach +3,0 °C, o 4,1 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,5 °C viac ako DP 1901-2000 a o 3,7 °C viac ako DP 1981-2010, v Oravskej Lesnej o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 5,2 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980. na Chopku o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 5,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2020 v Hurbanove 72% DP 1901-1990, v Košiciach 80,7% DP 1901-1990, v Poprade 234% DP 1901-1990, v Oravskej Lesnej 282% DP 1901-1990 a v priemere na Slovensku asi 71 mm (asi 169% DP 1901-1990)

Zima 2019/2020 bola na Slovensku teplotne silne nadnormálna až ojedinele mimoriadne nadnormálna, asi o 2,5 až 3,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  3,2 °C, o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,4 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,8 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach 0,9 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,3 °C viac ako DP 1981-2010, v Poprade o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2019/2020 dosiahol v Hurbanove 82,2% DP 1901-1990, v Košiciach 98,7% DP, v Poprade 125,9% DP, v Oravskej Lesnej až 146,4% DP a na celom Slovensku asi 160 mm, čo je asi 113% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali na Slovenska zväčša veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 700 m n.m., iba na krajnom severe Slovenska bolo ojedinele viac snehu).

Aktualizácia: 2.III.2020 (upravené 11.III.2020)

___________________________________________

JANUÁR 2020 

Január 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny, vo vyšších horských polohách až mimoriadne nadnormálny (v nižších polohách ojedinele na hornej hranici normálu), v nižších polohách skoro všade o 1,5 až 3,0 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, ale len o 0,5 až 2,0 °C nad DP 1981-2010. V Hurbanove 0,1 °C, o 1,6 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, v Košiciach -1,9 °C, o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,6 °C viac ako DP 1961-1990 a DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, no na Chopku o 5,0 °C a na Lomnickom štíte až o 5,4 °C viac ako DP 1951-1980 (na oboch staniciach najviac od začiatku meraní).  Úhrny zrážok boli v Januári 2020 takéto: Hurbanovo 42% DP 1901-1990, Košice 68% DP, Poprad 35% DP, Oravská Lesná 50% DP, SR 45% DP 1901-1990. Vložil: M. Lapin, 3.II.2020 (upravené 11.III.2020)

 

DECEMBER 2019 A ROK 2019 (I-XII):

December 2019 bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny, teda výrazne nad (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove 3,8 °C, o 3,0 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 3,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 1,6 °C, o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Sliači o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XII.2019 v priemere na Slovensku asi 68 mm (asi 125% DP 1901-1990, v Hurbanove 120%, v Košiciach 135%, v Oravskej Lesnej 127% a v Poprade 121% DP 1901-1990). 

Rok 2019 bol na Slovensku asi o 2,0 až 2,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, teda bol mimoriadne teplotne nadnormálny (viac na juhu a krajnom východe SR), na vyšších horách len asi o 2,0 °C nad DP 1951-1980 a bol tak vôbec najteplejší rok (od začiatku systematických meraní) v Kamenici nad Cirochou (po 2018) a v Hurbanove rovnako rekordný ako 2018 (pozorovania od 1871). Inde bol väčšinou druhý až tretí najteplejší po 2014 alebo 2018. V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu  12,4 °C, o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 11,1 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,7 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku a Lomnickom štíte o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za rok 2019 dosiahol v Hurbanove 103% DP 1901-1990, v Košiciach 108% DP, v Poprade 116% DP, v Oravskej Lesnej 115% DP a na celom Slovensku asi 835 mm, čo je asi 111% DP (pri vyššej teplote je ale aj vyšší potenciálny výpar, preto bol rok 2019 na viacerých miestach Slovenska v teplej časti roka pomerne suchý, navyše, zrážkové úhrny boli aj časovo a aj územne veľmi nerovnomerne rozložené).

Aktualizácia: 2.I.2020 (upravené 11.III.2020)

_________________________________________

ZHODNOTENIE NOVEMBRA 2019 A JESENE (IX-XI) 2019

November 2019 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980 a aj 1901-2000), v tomto roku bol relatívne najteplejší na juhu a východe SR. V Hurbanove mal priemer teploty 8,9 °C, o 3,9 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980 (aj 1981-2010), o 4,2 °C viac ako DP 1961-1990 a o 4,3 °C viac ako 1901-2000, v Košiciach 8,2 °C, o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980 (aj 1981-2010), o 5,0 °C viac ako DP 1961-1990 a o 5,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 4,0 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 2,7 °C a na Lomnickom štíte o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, Bratislava Koliba o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, Sliač letisko o 3,9 °C viac ako DP 1951-1980, Kamenica nad Cirochou o 5,0 °C viac ako DP 1951-1980. November 2019 bol na Slovensku zväčša 2. až 3. najteplejší od začiatku systematických pozorovaní, teda od roku 1881. Úhrn zrážok dosiahol v XI.2019 v priemere na Slovensku asi 135 mm (asi 218% DP 1901-1990, v Hurbanove 154%, v Košiciach 214%, v Poprade 258% a v Oravskej Lesnej 132%). Vysoké úhrny boli spôsobené predovšetkým opakovaným prúdením vlhkého vzduchu od juhu.

Jeseň 2019 (IX-XIbola na Slovensku v priemere celkovo teplotne mimoriadne nadnormálna, o 2,1 °C teplejšia (Chopok) až o 2,7 °C teplejšia (Košice)  v porovnaní s DP 1951-1980, v porovnaní s DP 1901-2000 bola ešte asi o 0,1 až 0,2 °C teplejšia. V Hurbanove mala jeseň 2018 priemer teploty 12,5 °C, v Košiciach 11,6 °C, v Poprade 8,6 °C, na Chopku 2,3 °C, na Lomnickom štíte -0,1 °C a v Oravskej Lesnej 7,6 °C (bolo to teda o 2,4 °C, 2,7 °C, 2,3 °C, 2,1 °C, 2,3 °C a 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Hurbanove o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000, no len o 2,0 °C viac ako DP 1981-2010, v Košiciach o 2,7 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, no len o 2,4 °C viac ako DP 1981-2010. Bola to na Slovensku 2. až 4. najteplejšia Jeseň od začiatku systematických pozorovaní (od roku 1881). Zrážkovo bola jeseň 2019 predbežne celkovo normálna, miestami nadnormálna, navyše s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (viac zrážok spadlo iba pri krátkotrvajúcich cyklonálnych situáciách). Na Slovensku spadlo spolu asi 235 mm v priemere, čo je asi 132% DP (Hurbanovo 93% DP 1901-1990, Oravská Lesná 108% DP, Poprad 174% DP, Košice 125% DP). Vyššie úhrny zrážok v Novembri 2019 nasledovali po prevažne suchom vegetačnom období roka (až do Októbra 2019) iba Máj a miestami aj September boli bohaté na zrážky.

Vložil: M. Lapin, 3.XII.2019 (upravené 11.XII.2019)

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2019 

Október 2019 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 - 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol október 2018 tiež nadnormálny až mimoriadne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne o dosť teplejší na vysokých horách SR, v Hurbanove 12,4 °C, o 2,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 11,0 °C, o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,4 °C teplejší ako DP 1951-1980 a v Bratislave na Kolibe o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Sliači o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2019 v priemere na Slovensku asi 36 mm (asi 59% DP 1901-1990, v Hurbanove 43%, v Košiciach 78%, v Poprade 100% a v Oravskej Lesnej 69%).

Vložil: M. Lapin, 4.XI.2019, upravené 15.XI

__________________________________________________________________

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2019 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2019

September 2019 bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 až 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2019 tiež normálny až nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhovýchode SR, v Hurbanove 16,2 °C, o 0,9 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,7 °C viac ako DP 1961-1990 a o 0,8 viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 15,5 °C, o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,1 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,6 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,8 °C viac ako DP 1951-1980 a v Milhostove o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2019 v priemere na Slovensku asi 60 mm (asi 106% DP 1901-1990, v Hurbanove 71%, v Košiciach 81%, v Poprade 163% a v Oravskej Lesnej 120%). Vyššie úhrny boli spôsobené prevažne iba jednou cyklonálnou situáciou.

Vegetačné obdobie 2019 (teplý polrok IV-IX) bolo na Slovensku v priemere silne nadnormálne, teda väčšinou veľmi teplé, o 1,8 °C (Poprad) až 2,5 °C (Chopok) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1901-2000). V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2019 priemer teploty 18,8 °C, v Košiciach 17,6 °C, v Poprade 13,8 °C, na Chopku 6,1 °C, na Lomnickom štíte 2,7 °C a v Oravskej Lesnej 12,8 °C, bolo to na Slovensku približne 5. až 8. najteplejšie vegetačné obdobie v histórii meteorologických pozorovaní. Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2019 predbežne celkovo v medziach normálu až slabo nadnormálne, no s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v máji a miestami aj v septembri, inak bolo prevažne sucho), SR asi 460 mm (105% DP), Hurbanovo 110% DP 1901-1990, Oravská Lesná 104% DP, Poprad 111% DP, Košice 111% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť na viacerých miestach ako prevažne suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 1.X.2019 (upravené 15.XI)

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2019 A LETA (VI-VIII) 2019

August 2019 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 1,2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2018 len silne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na západe SR, v Hurbanove 23,1 °C, o 3,7 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,6 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, v Košiciach 21,7 °C, o 3,4 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 3,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,9 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,6 °C teplejší ako DP 1951-1980 a v Bratislave na Kolibe o 3,7 °C teplejší ako DP 1951-1980. V Hurbanove to bol 5., v Košiciach 6. v Oravskej Lesnej 4. a v Poprade 5. najteplejší august od začiatku pozorovaní. Úhrn zrážok dosiahol vo VIII.2019 v priemere na Slovensku 91 mm (asi 112% DP 1901-1990, v Hurbanove 137%, v Košiciach 96%, v Poprade 147% a v Oravskej Lesnej 137%).

Leto 2019 bolo na Slovensku v priemere rekordne až mimoriadne teplé, teda celkovo najteplejšie alebo teplotne mimoriadne nadnormálne, asi o 3,4 °C (Poprad o 3,0 °C, Hurbanovo o 3,7 °C) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1961-1990 a 1901-2000). V Hurbanove malo leto 2019 priemer teploty 23,2 °C, v Košiciach 21,5 °C, v Poprade 17,8 °C, na Chopku 9,9 °C a v Oravskej Lesnej 17,0 °C, v Košiciach to bolo 3. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1881), v Oravskej Lesnej 1. najteplejšie leto, v Poprade 1. najteplejšie leto a v Hurbanove 1. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871). Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 37 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme asi 6 supertropických dní (s maximom teploty 35 °C alebo viac, čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990). Zrážkovo bolo leto 2019 celkovo na dolnej hranici normálu, miestami ale aj podnormálne a aj nadnormálne (SR asi 215 mm (84% DP), Hurbanovo 105% DP 1901-1990, Oravská Lesná 86% DP, Poprad 92% DP, Košice 108% DP). Miestami ale bolo počas celého leta významné sucho.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2019 (upravené 14.IX.2019)

 

JÚL 2019

Júl 2019 bol na Slovensku teplotne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990), na JZ Slovenska silne nadnormálny.  V Hurbanove mal priemer teploty 22,6 °C, o 2,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000 (14. najteplejší od začiatku pozorovaní), v Košiciach 20,2 °C, o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Sliači o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2019 v priemere na Slovensku asi 71 mm (asi 79% DP 1901-1990, v Hurbanove 93%, v Košiciach 81%, v Poprade 94% a v Oravskej Lesnej 97% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 1.VIII.2019, upravené

JÚN 2019

Jún 2019 bol na Slovensku teplotne rekordne nadnormálny (bol to najteplejší Jún od začiatku pozorovaní, doterajší rekord bol prekonaný v Hurbanove o 0,8 °C, v Košiciach o 0,9 °C, v Poprade o 1,7 °C a v Oravskej Lesnej o 2,9 °C),  v Hurbanove 23,8 °C, o 5,0 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 5,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 5,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 22,5 °C, o 5,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 5,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 5,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 4,9 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 5,9 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 5,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Sliači o 5,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 5,3 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 5,2 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2019 v priemere na Slovensku predbežne asi 55 mm (asi 64% DP 1901-1990, v Hurbanove 88%, v Košiciach 146%, v Poprade 43% a v Oravskej Lesnej 23% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.VII.2019 (upravené)

1. Polrok I-VI.2019:  Na Slovensku bol 1. polrok 2019 až na niekoľko chladnejších epizód relatívne veľmi až teplý (v južnej polovici SR 5-6. najteplejší od začiatku pozorovaní) a do konca Júna nakoniec prevažne zrážkovo normálny, zrážkovo bohaté boli ale len mesiace Máj a Január. 1. polrok 2019  bol v Hurbanove o 2,3 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 2,3 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 2,1 °C teplejší ako DP 1961-1990), v Košiciach o 2,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,7 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 2,7 °C teplejší ako DP 1961-1990, v Poprade o 2,3 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,4 °C teplejší ako DP, na Lomnickom štíte o 1,9 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,9 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove 266 mm (100% DP 1901-1990), v Košiciach 312 mm (107%), v Poprade 235 mm (86%), v Oravskej Lesnej 588 mm (116%) a na Slovensku predbežne v priemere 378 mm (asi 107 % DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho najmä preto, že bola vysoká teplota. Vložil M. Lapin, 1.VII.2019. (upravené)

_____________________________________________________________________

JAR 2019 a  MÁJ 2019

JAR (III.-V.2019) bola na Slovensku teplotne nadnormálna až silne nadnormálna s odchýlkou od 1,4 °C do 2,2 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1,0 °C do 1,8 °C v porovnaní s DP 1961-1990 a 1,2 až 2,0 °C v porovnaní s DP 1901-2000 (bola to asi 20. najteplejšia jar v doterajšej histórii meteorologických meraní na Slovensku). V Hurbanove o 1,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980, o 1,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,4 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C teplejšia ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,6 °C teplejšia ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 1,4 °C teplejšia ako DP 1951-1980. Na JAR 2019 spadlo na Slovensku v priemere asi 228 mm zrážok (asi 128% DP 1901-1990), v Hurbanove 116%, v Košiciach 105%, v Poprade 124% a v Oravskej Lesnej 136% DP 1901-1990. 

Máj 2019 bol na Slovensku teplotne podnormálny až silne podnormálny na JZ Slovenska a normálny až podnormálny na zvyšku Slovenska (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1961-1990 a 1901-2000 (v Hurbanove bol 16. Najchladnejší v histórii pozorovaní),  v Hurbanove 13,5 °C, o 1,7 °C menej ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,2 °C menej ako DP 1961-1990, o 2.0 °C menej ako DP 1901-2000, v Košiciach 13,6 °C, o 0,3 °C menej ako DP 1951-1980, o 0,8 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,7 °C menej ako DP 1901-2000, v Poprade o 0,9 °C menej ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 0.5 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,0 menej ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou o 0,1 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2019 v priemere na Slovensku asi 150 mm (asi 197% DP 1901-1990), v Hurbanove 214%, v Košiciach 138%, v Poprade 119% a v Oravskej Lesnej 198% DP 1901-1990. 

Vložil: M. Lapin, 3.VI.2019, upravené

______________________________________________________________

APRÍL 2019:

Apríl 2019 bol na Slovensku zväčša teplotne silne nadnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000. V Hurbanove 13,2 °C, o 2,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,8 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 12,0 °C, o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980 (na Lomnickom štíte o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980). Úhrn zrážok dosiahol v IV.2019 v priemere na Slovensku predbežne asi 42 mm (asi 76% DP 1901-1990), v Hurbanove 28%, v Košiciach 119%, v Poprade 144% a v Oravskej Lesnej 53% DP 1901-1990, na JZ Slovenska bolo oveľa menej zrážok ako inde.

Vložil: M. Lapin, 2.V.2019, upravené

_______________________________________________________________________

MAREC 2019 A CHP 2018/19(X-III):

Marec 2019 bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny (až na hornej hranici intervalu silne nadnormálneho mesiaca - Bratislava Koliba), tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000. V Hurbanove 8,3 °C, o 3,3 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 3,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 7,1 °C, o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,8 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 3,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980 (na Lomnickom štíte ale o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980), v Bratislave na Kolibe o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo III.2019 v priemere na Slovensku asi 36 mm (asi 77% DP 1901-1990), v Hurbanove 53%, v Košiciach 15%, v Poprade 136% a v Oravskej Lesnej 137% DP 1901-1990.

Chladný polrok (CHP, X.2018-III.2019) bol na Slovensku teplotne nadnormálny s kladnou odchýlkou od 2,0 °C do 2,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (na Chopku s kladnou odchýlkou okolo 1,2 °C). V Hurbanove o 2,3 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 2,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach o 2,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,6 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,0°C teplejší ako DP 1951-1980 a aj DP 1961-1990, v Poprade o 2,1 °C teplejší ako DP 1951-1980 a o 1,9 °C viac ako DP 1961-1990, na Chopku o 1,2 °C teplejší ako DP 1951-1980. V CHP spadlo na Slovensku v priemere asi 267 mm zrážok (asi 86% DP 1901-1990), v Hurbanove 74%, v Košiciach 48%, v Poprade 66% a v Oravskej Lesnej 132% DP 1901-1990. Je to veľmi málo vzhľadom na to, že bola zima relatívne teplá a jarné topenie snehu prakticky neexistovalo. Je pravdepodobné, že už v priebehu apríla 2019 nastúpi sucho na väčšine Slovenska.

Aktualizácia: 1.IV.2019 (upravené)

FEBRUÁR 2019 A ZIMA 2018/19(XII-II):

Február 2019 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny oproti dlhodobému priemeru (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove +3,6 °C, o 2,9 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,2 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach +2,6 °C, o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 3,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2019 v priemere na Slovensku asi 26 mm (asi 62% DP 1901-1990)

Zima 2018/2019 bola na Slovensku teplotne nadnormálna až ojedinele silne nadnormálna, asi o 1,4 až 2,0 °C teplejšia ako DP 1951-1980, vo vyšších horských polohách bola ale iba asi o 0,5 °C teplejšia ako DP. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  1,7 °C, o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach -0,1 °C, o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,9 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2018/2019 dosiahol v Hurbanove 95,6% DP 1901-1990, v Košiciach 57,4% DP, v Poprade 57,5% DP, v Oravskej Lesnej až 175,7% DP a na celom Slovensku asi 164 mm, čo je asi 116% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali na Slovenska zväčša veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 700 m n.m., na krajnom severe Slovenska bolo ale veľa snehu aj vo výške nad 500 m n.m.).

Aktualizácia: 1.III.2019 (upravené)

 

JANUÁR 2019 

Január 2019 bol na Slovensku teplotne normálny, vo vyšších horských polohách až tesne podnormálny, v nižších polohách skoro všade o 0,5 až 1,7 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-200, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove -0,3 °C, o 1,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, v Košiciach -2,6 °C, o 0,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,9 °C viac ako DP 1961-1990 a DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,3 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,6 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrny zrážok boli v Januári 2019 takéto: Hurbanovo 113% DP 1901-1990, Košice 67% DP, Poprad 75% DP, Oravská Lesná 252% DP, SR predbežne 150% DP. Vložil: M. Lapin, 1.II.2019 (upravené)

Vložil: M. Lapin, 1.II.2019

DECEMBER 2018 A ROK 2018 (I-XII):

December 2018 bol na Slovensku teplotne normálny, vo vyšších horských polohách pod dlhodobým priemerom, v nižších polohách skoro všade nad dlhodobým priemerom (DP) 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove 1,9 °C, o 1,1 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach -0,4 °C, o 0,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XII.2018 v priemere na Slovensku asi 69 mm (asi 130% DP 1901-1990, v Hurbanove 120%, v Košiciach 59%, v Oravskej Lesnej 208% a v Poprade 65% DP 1901-1990). 

Rok 2018 bol na Slovensku asi o 2,2 až 2,9 °C teplejší ako DP 1951-1980 (viac na východe SR), na horách len asi o 2,0 °C nad DP 1951-1980 a bol tak vôbec najteplejší rok od 1881 (od začiatku systematických meraní) väčšinou v južnej polovici Slovenska a väčšinou druhý najteplejší v severnej polovici Slovenska. V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu  12,4 °C, o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 11,3 °C, o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,7 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za rok 2018 dosiahol v Hurbanove 104% DP 1901-1990, v Košiciach 73% DP, v Poprade 104% DP, v Oravskej Lesnej 95% DP a na celom Slovensku asi 673 mm, čo je asi 88% DP (pri vyššej teplote je ale aj vyšší potenciálny výpar, preto bol rok 2018 na viacerých miestach Slovenska pomerne suchý).

Aktualizácia: 2.I.2019 (upravené)

_____________________________________________

ZHODNOTENIE NOVEMBRA 2018 A JESENE (IX-XI) 2018

November 2018 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980 a aj 1981-2010), v tomto roku bol relatívne chladnejší na severovýchode SR a na horách. V Hurbanove mal priemer teploty 7,4 °C, o 2,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,7 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,8 °C viac ako 1901-2000, v Košiciach 6,0 °C, o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,5 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XI.2018 v priemere na Slovensku asi 27 mm (asi 44% DP 1901-1990, v Hurbanove 80%, v Košiciach 55%, v Poprade 29% a v Oravskej Lesnej 13%). Nízke úhrny boli spôsobené predovšetkým dlhotrvajúcou tlakovou výšou.

Jeseň 2018 (IX-XI) bola na Slovensku v priemere celkovo teplotne silne nadnormálna, o 1,8 °C teplejšia (Chopok, Poprad) až o 2,8 °C teplejšia (Košice)  v porovnaní s DP 1951-1980, v porovnaní s DP 1901-2000 bola ešte asi o 0,1 až 0,2 °C teplejšia. V Hurbanove mala jeseň 2018 priemer teploty 12,5 °C, v Košiciach 11,6 °C, v Poprade 8,1 °C, na Chopku 2,0 °C a v Oravskej Lesnej 7,6 °C (bolo to teda o 2,4 °C, 2,8 °C, 1,8 °C, 1,8 °C a 2,2 °C viac ako DP 1951-1980 a o 2,4 °C, 2,7 °C, 1,5 °C, 1,8 °C a 2,2 °C viac ako DP 1961-1990). Zrážkovo bola jeseň 2018 predbežne celkovo podnormálna, miestami až silne podnormálna, navyše s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (viac zrážok spadlo iba pri krátkotrvajúcich cyklonálnych situáciách). Na Slovensku spadlo spolu asi 132 mm v priemere, čo je asi 71% DP (Hurbanovo 105% DP 1901-1990, Oravská Lesná 82% DP, Poprad 75% DP, Košice 51% DP). Vyššie úhrny zrážok nasledovali po preva6ne veľmi suchom vegetačnom období iba začiatkom septembra na krajnom juhozápade Slovenska.

Vložil: M. Lapin, 3.XII.2018 (upravené)

________________________________________________

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2018 

Október 2018 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,5 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol Október 2018 tiež nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhovýchode SR, v Hurbanove 13,0 °C, o 3,0 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 3,0 viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 12,0 °C, o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,1 °C viac ako DP 1961-1990 a o 3,3 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,1 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2018 v priemere na Slovensku asi 40 mm (asi 99% DP 1901-1990, v Hurbanove 28%, v Košiciach 51%, v Poprade 84% a v Oravskej Lesnej 121%). Napriek mierne podnormálnym zrážkam bola vlhkosť pôdy a stavy riek na veľmi nízkej úrovni.

Vložil: M. Lapin, 2.XI.2018, (upravené)

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2018 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2018

September 2018 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 0,2 až 0,6 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2018 tiež nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhovýchode SR, v Hurbanove 17,0 °C, o 1,7 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,6 viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 16,9 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,7 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,7 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2018 v priemere na Slovensku asi 65 mm (asi 103% DP 1901-1990, v Hurbanove 216%, v Košiciach 50%, v Poprade 107% a v Oravskej Lesnej 110%). Vysoké úhrny boli spôsobené iba dvomi cyklonálnymi situáciami.

Vegetačné obdobie 2018 (teplý polrok IV-IX) bolo na Slovensku v priemere mimoriadne až extrémne teplé, teda väčšinou najteplejšie v celom období meraní, o 3,1 °C (Chopok) až 4,0 °C (Košice) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1901-2000). V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2018 priemer teploty 20,0 °C, v Košiciach 19,3 °C, v Poprade 15,4 °C, na Chopku 6,7 °C a v Oravskej Lesnej 14,3 °C, bolo to na Slovensku približne o 0,8 (Hurbanovo) až  o 1,3 °C (Košice) teplejšie ako doteraz najteplejšie vegetačné obdobie od začiatku pozorovaní (1871). Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2018 predbežne celkovo podnormálne až slabo nadnormálne, no s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v júni a miestami aj v septembri, inak bolo prevažne sucho), SR asi 390 mm (86% DP), Hurbanovo 111% DP 1901-1990, Oravská Lesná 100% DP, Poprad 114% DP, Košice 73% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť prevažne ako suché až veľmi suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 1.X.2018 (upravené)

_______________________________________________

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2018 A LETA (VI-VIII) 2018

August 2018 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1981-2010 (ktorý je asi o 1,2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2018 tiež mimoriadne nadnormálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na východe SR, v Hurbanove 23,5 °C, o 4,1 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 4,0 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, v Košiciach 23,0 °C, o 4,7 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 4,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 4,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980. V Hurbanove to bol 3. a v Košiciach tiež 3. najteplejší august od začiatku pozorovaní. Úhrn zrážok dosiahol vo VIII.2018 v priemere na Slovensku asi 67 mm (asi 83% DP 1901-1990, v Hurbanove 55%, v Košiciach 92%, v Poprade 103% a v Oravskej Lesnej 96%).

Leto 2018 bolo na Slovensku v priemere mimoriadne teplé, teda celkovo teplotne mimoriadne nadnormálne, o 3 °C (Chopok o 2,3 °C, Košice o 3,5 °C) teplejšie v porovnaní s DP 1951-1980 (aj 1961-1990 a 1901-2000). V Hurbanove malo leto 2018 priemer teploty 22,3 °C, v Košiciach 21,7 °C, v Poprade 17,8 °C, na Chopku 8,8 °C a v Oravskej Lesnej 16,4 °C, v Košiciach to bolo 1-2. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1881), v Oravskej Lesnej 2-3. najteplejšie leto, v Poprade 1. najteplejšie leto a v Hurbanove 4. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871). Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 34 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme asi 6 supertropických dní (s maximom teploty 35 °C alebo viac, čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990). Zrážkovo bolo leto 2018 celkovo na dolnej hranici normálu, miestami ale aj podnormálne a aj nadnormálne (SR asi 240 mm (94% DP), Hurbanovo 118% DP 1901-1990, Oravská Lesná 105% DP, Poprad 107% DP, Košice 84% DP)

Vložil: M. Lapin, 3.IX.2018 (upravené)

JÚL 2018

Júl 2018 bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990),  v Hurbanove 22,4 °C, o 2,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,1 °C viac ako DP 1901-2000 (15. najteplejší od začiatku pozorovaní), v Košiciach 21,9 °C, o 3,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2018 v priemere na Slovensku asi 67 mm (asi 74% DP 1901-1990, v Hurbanove 72%, v Košiciach 38%, v Poprade 55% a v Oravskej Lesnej 100% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 1.VIII.2018 (upravené)

__________________________________________________

JÚN 2018

Jún 2018 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, aj podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990),  v Hurbanove 21,1 °C, o 2,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,6 °C viac ako DP 1901-2000 (11. najteplejší od začiatku pozorovaní), v Košiciach 20,2 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2018 v priemere na Slovensku asi 107 mm (asi 124% DP 1901-1990, v Hurbanove 214%, v Košiciach 121%, v Poprade 161% a v Oravskej Lesnej 121% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 2.VII.2018 (Upravené)

1. Polrok I-VI.2018: Na Slovensku bol 1. polrok 2018 až na niekoľko chladnejších epizód relatívne veľmi až mimoriadne teplý (v južnej polovici SR 3. najteplejší od začiatku pozorovaní) a do konca Júna nakoniec prevažne zrážkovo normálny, iba apríl a máj boli prevažne suché. 1. polrok 2018  bol v Hurbanove o 2,6 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 2,6 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 2,4 °C teplejší ako DP 1961-1990), v Košiciach o 2,9 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,9 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 2,7 °C teplejší ako DP 1961-1990, v Poprade o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,7 °C teplejší ako DP a na Chopku o 1,9 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v Hurbanove 310 mm (116% DP 1901-1990), v Košiciach 267 mm (92%), v Poprade 379 mm (138%), v Oravskej Lesnej 416 mm (82%) a na Slovensku v priemere 338 mm (asi 96% DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho najmä preto, že bola vysoká teplota. Vložil M. Lapin, 2.VII.2018. Upravené

__________________________________________________

APRÍL 2018

Apríl 2018 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (skoro všade bol doteraz najteplejší od začiatku pozorovaní, v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980 bol o vyše 5 °C teplejší). V Hurbanove 16,2 °C, o 5,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 5,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 5,8 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 14,9 °C, o 5,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 5,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 5,8 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 6,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 6,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 5,3 °C viac ako DP 1951-1980 (na Lomnickom štíte ale o 5,7 °C viac ako DP 1951-1980), v Bratislave na Kolibe o 6,0 °C viac ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 5,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo IV.2018 v priemere na Slovensku asi 29 mm (asi 53% DP 1901-1990), v Hurbanove 49%, v Košiciach 44%, v Poprade 63% a v Oravskej Lesnej 34% DP 1901-1990 (koncom apríla už bolo evidentné sucho skoro na celom území Slovenska).

Vložil: M. Lapin, 2.V.2018 (upravené)

MAREC 2018 A CHP 2017/18(X-III):

Marec 2018 bol na Slovensku teplotne normálny ojedinele podnormálny (na dolnej hranici intervalu normálu (DP) 1901-2000 a aj 1951-1980, v Hurbanove 4,0 °C, o 1,0 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 1,3 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,1 °C menej ako DP 1901-2000, v Košiciach 2,3 °C, o 0,8 °C menej ako DP 1951-1980, o 1,7 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,0 °C menej ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,6 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,1 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980 (na Lomnickom štíte ale o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980), v Bratislave na Kolibe o 1,1 °C menej ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo III.2018 v priemere na Slovensku asi 59 mm (asi 126% DP 1901-1990), v Hurbanove 181%, v Košiciach 141%, v Poprade 250% a v Oravskej Lesnej 52% DP 1901-1990.

Chladný polrok (CHP, X.2017-III.2018) bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny s kladnou odchýlkou od 0,8 °C do 1,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (na Chopku so zápornou odchýlkou okolo 0,3 °C). V Hurbanove o 1,0 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 1,1 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach o 1,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 0,9 °C teplejší ako DP 1951-1980 a aj DP 1961-1990, v Poprade o 0,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 a o 0,6 °C viac ako DP 1961-1990, na Chopku o 0,3 °C chladnejší ako DP 1951-1980. V CHP spadlo na Slovensku v priemere asi 376 mm zrážok (asi 121% DP 1901-1990), v Hurbanove 112%, v Košiciach 94%, v Poprade 142% a v Oravskej Lesnej 113% DP 1901-1990.

Aktualizácia: 4.IV.2018, upravené

___________________________________________________________

FEBRUÁR 2018 A ZIMA 2017/18(XII-II):

Február 2018 bol na Slovensku teplotne normálny vo vyšších horských polohách podnormálny, v nižších polohách bol skoro všade na dolnej hranici normálu (DP) 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove -0,4 °C, o 1,1 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,7 °C menej ako DP 1901-2000, v Košiciach -1,1 °C, o 0,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,2 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,6 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 1,6 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,0 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,7 °C menej ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 1,4 °C menej ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2018 v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 119% DP 1901-1990). 

Zima 2017/2018 bola na Slovensku relatívne teplá až veľmi teplá, asi o 1,3 až 2,2 °C teplejšia ako DP 1951-1980 (viac na východe SR), vo vyšších horských polohách bola ale asi o 0,5 °C chladnejšia ako DP 1951-1980. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  1,7 °C, o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Košiciach 0,4 °C, o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990 a o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000, v Poprade o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,4 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2017/2018 dosiahol v Hurbanove 87,5% DP 1901-1990, v Košiciach 93,3% DP, v Poprade 97,8% DP, v Oravskej Lesnej 75,2% DP a na celom Slovensku asi 157 mm, čo je asi 111% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 800 m n.m.).

Aktualizácia: 2.III.2018, upravené

________________________________________________

JANUÁR 2018 

Január 2018 bol na Slovensku teplotne nadnormálny, vo vyšších horských polohách o 2,5 °C nad  dlhodobým priemerom, v nižších polohách skoro všade o 4,4 až 4,8 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-200, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove 3,4 °C, o 4,9 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, v Košiciach 1,4 °C, o 4,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,9 °C viac ako DP 1901-2000, v Oravskej Lesnej o 4,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 4,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Bratislave na Kolibe o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980 a na Sliači letisku o 4,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v I.2018 v priemere na Slovensku 38 mm (asi 83% DP 1901-1990, v Hurbanove 62%, v Košiciach 44%, v Poprade 60% a v Oravskej Lesnej 77%). Vložil: M. Lapin, 1.II.2018 (upravené)