Odhad teploty zimy 2016/17 na Slovensku z 10.I.2017