Odchýlky globálnej teploty od DP 1951-1980 v r. 1880-2017