Odchýlky globálnej teploty od DP 1961-1990 po rokoch