Odchýlky globálnej teploty od DP 1961-1990 podľa CRU 2014