Odchýlky priemernej teploty od 1951-1980 v Arktíde a trópoch podľa GISS