Odchýlky ročnej teploty vzduchu od DP 1951-1980 na severnej pologuli po rokoch