Odchýlky ročných priemerov teploty od 1951-80, GISS, global, NH a SH