Odchýlky ročných priemerov teploty vzduchu od 1951-80, GISS, 2014