Vzťah hemisférickej teploty oceánov a Niňo indexu do IX.2015