Zima 2014-2015 podľa NCDC - extrémy priemerov teploty