Priemery dennej teploty vzduchu v Hurbanove, 21-31.III.1951-2018