Porovnanie denných miním teploty vzduchu s rekordmi 1951-2017