Porovnanie scenárov teploty vzduchu pre horizont roku 2010 a meraných hodnôt v SR