Scenáre zmeny ročných priemerov teploty vzduchu v Hurbanove