Odchýlky globálnej teploty od normálu 1961-1990 podľa HadCRUT4