Porovnanie T v 1991-2013 s T 1951-1990 v Hurbanove