Prekonané rekordy maxím a miním denných priemerov T v Hurbanove od 1951