Ročný počet výnimočných dní v Hurbanove, 1961-2013