Rozdielny vývoj úhrnov zrážok na juhu a severe Slovenska v 1. polroku 1901-2014