Supertropické dni, Studené dni a Tropické noci v Hurbanove