Absolútne maximá teploty v Hurbanove, IV a V, 1961-2015