Absolútne maximá teploty vzduchu v Hurbanove (IV-VIII)