Absolútne minimá teploty vzduchu v Hurbanove, XII.1961-2013