Absolútne minimá z denných miním teploty v Hurbanove v III.a IV.1901-2018