Absolútne minimum teploty vzduchu v Hurbanove v I a II od roku 1961