Absolútne minimum teploty vzduchu v Oravskej Lesnej v I a II od roku 1961