Mimoriadne teplý Jún 2019 v Európe, odchýlky od priemeru z obdobia 1901-2000