Odchýlky globálnych priemerov teploty vzduchu od DP 1951-1980 za 1. polrok