Odchýlky priemerov teploty vzduchu na severnej pologuli od DP 1951-1980 za 1. polrok