Percentily priemernej teploty v zime 2018/19 na Zemi