Priemery, maximá a minimá z denných priemerov teploty vzduchu v Hurbanove, 1-5.III.1951-2017