Priemery teploty v Hurbanove v chladných polrokoch 1870/71-2015/16