Satelitné meranie teploty dolnej troposféry 1979-2016