Tzv. Trojkráľová zima v Hurbanove v r. 1951 až 2017