Výrazné ochladenie koncom februára a začiatkom marca 1963