12.V.2013 bolo trochu chladnejšie počasie a mohli si užívať len lyžiari a aj labute