Hlavná pláž Zlatých Pieskov v Bratislave, 10.V.2014, 15. h, Tvo 19,3 °C, Tvz 21 °C