Pokojné počasie na Zlatých Pieskoch 17.I.2015, o 15. h. Tvo 3,4 °C, Tvz 7,5 °C