Mólo, kde meriam teplotu vody pri HP, 2.9.2017 tam bolo 23,2 °C