Na Zlatých pieskoch v Bratislave 8.4.2017, Tvo 13,5 °C, Tvz 15 °C