Mgr. P. Hrabčák obhájil Dizertačnú prácu v DRŠP Meteorológia a klimatológia 28.8.2019