Odchýlky priemerov teploty vzduchu od 1951-1980, Marec 2015