Trend mesačných priemerov teploty vzduchu podľa satelitných meraní