Absorpcia žiarenia v atmosfére podľa vlnovej dĺžky