Aerosóly, najmä sírany, môžu zmierniť vplyv rastu koncentrácie skleníkových plynov