Emisia fosílneho uhlíka vplyvom ľudskej činnosti na celej Zemi