Koncentrácia CO2 v atmosfére, Obs. Mauna Loa v ppmv (cm3 na m3 vzduchu)