Koncentrácia CO2 v atmosfére celej Zeme v priemere v ppmv