Podiel skleníkových plynov a aerosólov na zosilnení skleníkového efektu vo W/m2